top of page

Valdes locekļu un īpašnieku atbildība par uzņēmuma parādiem

question-mark-1026527_1920_edited.png

Valdes locekļu atbildība par nerīkošanos kā krietnam un rūpīgam saimniekam

 

Valdes locekļi neatbild par uzņēmuma saistībām, taču tas nenozīmē, ka valdes locekļi ne par ko neatbild. Visbiežāk maksātnespējas procesā, bet reizēm arī ārpus maksātnespējas procesa pret valdes locekļiem var celt prasības par nerīkošanos kā krietnam un rūpīgam saimniekam. 

 

Lasīt visu ...

Valdes locekļu atbildība par grāmatvedības dokumentu nenodošanu maksātnespējas procesā

 

Valdes locekļiem nekavējoties pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas ir jānodod administratoram visus grāmatvedības dokumentus. Ja valdes loceklis to neizdara, no viņa var piedzīt visus uzņēmuma parādus.

 

Lasīt visu ...

Atbildība par aizņēmumiem no uzņēmuma  

Bieži maksātnespējas procesā vislielākās problēmas uzņēmuma valdes locekļiem un īpašniekiem sagādā no uzņēmuma saņemtā nauda, kas reizēm ir noformēta kā aizdevums. Administrators šo naudu vienmēr prasa atpakaļ.

 

Lasīt visu ...

Atbildība saskaņā ar galvojuma līgumiem par uzņēmuma saistībām  

Valdes locekļa vai īpašnieka galvojums ir papildus nodrošinājums uzņēmuma kreditoram. Ja uzņēmums nepilda saistību, par kuru valdes loceklis vai dalībnieks ir galvojis, kreditors var vērst piedziņu uz personīgo mantu, naudu un īpašumiem. 

 

Lasīt visu ...

Valdes locekļu atbildība par maksātnespējas procesa savlaicīgu neuzsākšanu

 

Maksātnespējas procesa pieteikuma savlaicīga iesniegšana ir valdes locekļa pienākums, kura nepildīšana valdes loceklim var radīt un bieži arī rada nopietnas sekas - no valdes locekļa maksātnespējas procesa laikā var prasīt  zaudējumu atlīdzību. 

 

Lasīt visu ...

Valdes locekļu administratīvā atbildība par maksātnespējas procesa pieteikuma savlaicīgu neiesniegšanu

 

Ja uzņēmumam ir nodokļu parādi un uzņēmums neuzsāk maksātnespējas procesu, Valsts ieņēmumu dienests var uzlikt valdes loceklim administratīvo sodu - naudas sodu un aizliegumu ieņemt valdes locekļa amatu.

 

Lasīt visu ...

Atbildība par naudu, kas bez pamata saņemta no uzņēmuma    

Uzņēmuma nauda nav valdes locekļu vai dalībnieku nauda. Ja valdes loceklis vai īpašnieks to nav ievērojis, un ar dokumentiem nevar pierādīt, ka viņa rīcībā esošā nauda ir iztērēta uzņēmuma vajadzībām, maksātnespējas procesā administrators šo naudu atprasīs.

 

Lasīt visu ...

Kriminālatbildība par uzņēmuma parādu nemaksāšanu  

Ja valdes loceklis rīkojas atbilstoši likuma prasībām un godprātīgi, kriminālatbildībai nevajadzētu būt, taču tiesu prakse krimināllietās atsevišķos gadījumos ļauj notiesāt valdes locekli par parādu nemaksāšanu arī tad, ja valdes loceklis ir rīkojies atbilstoši likumam un godprātīgi.

 

Lasīt visu ...

KONFIDENCIĀLA UN PROFESIONĀLA PALĪDZĪBA  

Ja jums ir nepieciešama juridiskā palīdzība, lai izlemtu kā rīkties vai aizstāvētos pret administratora celtajām prasībām tiesā, rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Vairāk par parādu risinājumiem

Kāpēc par parādu problēmām jādomā savlaicīgi?

Tiesiskās aizsardzības process

Nodokļu parādu risinājumi

Kāds ir piemērotākais parādu risinājums?

Likvidācija

Juridiskās personas maksātnespējas process

bottom of page