valdes locekļu atbildība

Prasības pret valdes locekļiem

maksātnespējas procesā

Maksātnespējas procesā valdes locekļiem vislielākās problēmas parasti rada administratoru celtās prasības par zaudējumu atlīdzību. Administratori tās ceļ arvien biežāk un tiesas tās arvien biežāk apmierina.

 

Pret valdes locekļiem var celt dažādas prasības uz dažādiem pamatiem. Katra uzņēmuma situācija ir atšķirīga, taču ir dažas tipiskas prasības, ko administratori ceļ visbiežāk.  Izpratne par šīm prasībām var palīdzēt novērst lielāko daļu problēmu, kas valdes locekļiem rodas maksātnespējas procesos. 

 

Galvenais iemesls, kādēļ ir vērts noskaidrot, kāda ir valdes locekļa atbildība, un ko darīt, lai no tās izvairītos, ir valdes locekļiem ļoti nelabvēlīgs Maksātnespējas likuma noteikums, kas neļauj lielāko daļu prasības pret valdes locekļiem dzēst fizisko personu maksātnespējas procesā.

Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk par prasībām pret valdes locekļiem maksātnespējas procesā, šī ir vieta, kur to var izdarīt.

KONFIDENCIĀLA UN PROFESIONĀLA PALĪDZĪBA VALDES LOCEKĻIEM

 

Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai izlemtu kā pareizi rīkoties pirms maksātnespējas uzsākšanas, vai lai aizstāvētos pret administratora celtajām prasībām, rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Valdes locekļu atbildība par nerīkošanos kā krietnam un rūpīgam saimniekam

 

Valdes locekļi neatbild par uzņēmuma saistībām, taču tas nenozīmē, ka valdes locekļi ne par ko neatbild. Visbiežāk maksātnespējas procesā, bet reizēm arī ārpus maksātnespējas procesa pret valdes locekļiem var celt prasības par nerīkošanos kā krietnam un rūpīgam saimniekam. 

 

Lasīt visu ...

Valdes locekļu atbildība par maksātnespējas procesa savlaicīgu neuzsākšanu

 

Maksātnespējas procesa pieteikuma savlaicīga iesniegšana ir valdes locekļa pienākums, kura nepildīšana valdes loceklim var radīt un bieži arī rada nopietnas sekas - no valdes locekļa maksātnespējas procesa laikā var prasīt  zaudējumu atlīdzību. 

 

Lasīt visu ...

Valdes locekļu atbildība par grāmatvedības dokumentu nenodošanu maksātnespējas procesā

 

Valdes locekļiem nekavējoties pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas ir jānodod administratoram visus grāmatvedības dokumentus. Ja valdes loceklis to neizdara, no viņa var piedzīt visus uzņēmuma parādus.

 

Lasīt visu ...

Valdes locekļa atbildība par par aizņēmumiem no uzņēmuma  

Bieži maksātnespējas procesā vislielākās problēmas uzņēmuma valdes locekļiem un īpašniekiem sagādā no uzņēmuma saņemtā nauda, kas reizēm ir noformēta kā aizdevums. Administrators šo naudu vienmēr prasa atpakaļ.

 

Lasīt visu ...

Valdes locekļa atbildība par naudu, kas bez pamata saņemta no uzņēmuma    

Uzņēmuma nauda nav valdes locekļu vai dalībnieku nauda. Ja valdes loceklis vai īpašnieks to nav ievērojis, un ar dokumentiem nevar pierādīt, ka viņa rīcībā esošā nauda ir iztērēta uzņēmuma vajadzībām, maksātnespējas procesā administrators šo naudu atprasīs.

 

Lasīt visu ...

Kriminālatbildība par uzņēmuma parādu nemaksāšanu  

Ja valdes loceklis rīkojas atbilstoši likuma prasībām un godprātīgi, kriminālatbildībai nevajadzētu būt, taču tiesu prakse krimināllietās atsevišķos gadījumos ļauj notiesāt valdes locekli par parādu nemaksāšanu arī tad, ja valdes loceklis ir rīkojies atbilstoši likumam un godprātīgi.

 

Lasīt visu ...