top of page
business-1989126_1920.jpg

Kādas iespējas un priekšrocības nodrošina tiesiskās aizsardzības process?

Tiesiskās aizsardzības process ir kreditoru vairākuma un tiesas piekrišanu īstenots uzņēmuma izņēmuma tiesiskais stāvoklis, kas dod finansiālās grūtības nonākušam uzņēmumam papildus iespējas un priekšrocības, vienlaicīgi ierobežojot kreditoru tiesības, ar mērķi nodrošināt iespēju uzņēmumam turpināt darboties.

Ja jūs vēlaties uzzināt, kādas iespējas un priekšrocības nodrošina tiesiskās aizsardzības process, lasiet tālāk. 

Uzticama un konfidenciāla konsultācija par tiesiskās aizsardzības procesu

Ja jūsu uzņēmumam ir parādi un jūs meklējat risinājumu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Likumā noteiktās priekšrocības

Likumos ir noteiktas vairākas priekšrocības un iespējas, kuras uzņēmumam rodas uzreiz, automātiski un bez kreditoru piekrišanas tikko kā uzņēmums ir iesniedzis tiesā tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu vai ir ierosināts tiesā tiesiskās aizsardzības process.

  

  

(1) Tiesu izpildītājs aptur parāda piedziņas darbības

Civilprocesa likumā ir noteikts, ka tiesu izpildītājam ir pienākums apturēt izpildes lietvedību, ja parādniekam ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Tas nozīmē, ka tiesu izpildītājam ir jāizbeidz jebkuras izpildu darbības – jāaptur uzsāktās izsoles, jāpārtrauc no uzņēmuma konta noņemt naudu, jāatceļ visi aizliegumi rīkoties ar naudu vai mantu.

  

  

(2) Valsts ieņēmumu dienests aptur piedziņas darbības

Arī Valsts ieņēmumu dienestam ir jāaptur nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa ar brīdi, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu par uzņēmuma tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu, kas nozīmē, ka Valsts ieņēmumu dienestam vairs nav tiesības noņemt naudu no uzņēmuma konta un uzņēmums var brīvi rīkoties ar saviem naudas līdzekļiem.

 

  

(3) Kreditors nevar uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu

Tiesa neizskata kreditora iesniegto maksātnespējas procesa pieteikumu ne tikai tad, kad tiesa jau pieņēmusi lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu, bet arī jau tad, kad uzņēmums ir tikai iesniedzis tiesā tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu.

  

  

(4) Tiek apturēts līgumsodu, nokavējuma naudas un daļēji arī procentu pieaugums

Ar tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas dienu tiek pilnībā apturēts līgumsoda un nokavējuma naudas pieaugums, tai skaitā nokavēto nodokļu maksājumu nokavējuma naudas pieaugums.

Ar tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas dienu tiek piemērota tā procentu likme, kas attiecīgajā laikā ir lielāka:

  • likumiskā procentu likme, vai

  • Eiropas Centrālās bankas noteiktā galveno refinansēšanas operāciju procentu likme.

 

Iespējas un priekšrocības, kuras var realizēt tikai ar kreditoru vairākuma piekrišanu

Iespējas un priekšrocības, kuras var realizēt tikai ar kreditoru vairākuma piekrišanu, ir tiesiskās aizsardzības procesā piemērojamās metodes. Tās ir jāparedz tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā, un tās var realizēt tikai tad, ja tām piekrīt vairākumas kreditoru parādu apmēra ziņā (sk. Tiesiskās aizsardzības procesam nepieciešamās piekrišanas).

  

  

(1) Parādu samaksas atlikšana un sadalīšana termiņos

Parādu samaksas atlikšana un sadalīšana termiņos ir tiesiskās aizsardzības procesa metode, ko izmanto visbiežāk, un kam kreditori piekrīt vislabprātāk.

Parādu samaksu var atlikt un sadalīt termiņos uz laiku līdz diviem gadiem. Ja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu (ar divu gadu termiņu) ir apstiprinājuši kreditori un tiesa, un parādniekam ir grūtības šo plānu izpildīt, to var pagarināt vēl uz 2 gadiem.

  

  

(2) Parādu dzēšana

Daļēja parādu dzēšana ir otra biežāk izmantotā metode tiesiskās aizsardzības procesā.

Parasti kreditori neiebilst pret nokavējuma naudas, līgumsoda un procentu dzēšanu pilnā apmērā, ja plānā ir paredzēts samaksāt visu pamatparāda summu.

Tomēr, ja parādi tiek samazināti vairāk par 10 procentiem vai dzēsti pilnībā, kreditoriem ir tiesības prasīt parādniekam, ja tas sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība, lai samazinātā vai dzēstā prasījuma apmērs tiek aizstāts ar parādnieka pamatkapitāla daļām vai akcijām.

  

  

(3) Nekustamā īpašuma atsavināšana vai ieķīlāšana

Nereti ir situācijas, kad uzņēmumam pieder vērtīgs īpašums, bez kura uzņēmums varētu iztikt, taču šo īpašumu nav iespējams ātri pārdot vai ieķīlāt, lai iegūtu naudu parādu segšanai.

Tiesiskās aizsardzības process ir labs veids, kā izvairīties no tā, ka īpašumu par zemu cenu pārdod izsolē tiesu izpildītājs, vai ka kreditors uzņēmumam uzsāk maksātnespējas procesu, un iegūtu iespēju pašam uzņēmumam pārdot īpašumu vai to ieķīlāt.

  

  

(4) Citas iespējas

Maksātnespējas likums paredz, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā var paredzēt arī uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu, parādu kapitalizāciju, uzņēmuma reorganizāciju un citas metodes.

Tas nozīmē, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā var paredzēt dažādus citus likumā neminētus pasākumus, ja vien tas ir izdevīgi kreditoriem un kreditori tam piekrīt.

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA PAR TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESU?

Ja tiesiskās aizsardzības process var būt jūsu uzņēmuma parādu risinājums, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

bottom of page