top of page

Ko izvēlēties -

tiesiskās aizsardzības procesu vai maksātnespēju?

arrow-2085192_1920%20(1)_edited.png

Tiesiskās aizsardzības process un juridiskās personas maksātnespēja ir divi dažādi un pilnībā atšķirīgi uzņēmumu parādu risinājumi varianti, taču tos bieži var izmantot kā alternatīvu vienu otram.

Šajā rakstā mēs izskaidrosim atšķirības starp abiem procesiem, kas palīdzēs izšķirties, kurš process ir piemērotākais uzņēmumu parādu risinājums.

 

 

Kas ir maksātnespējas process?

Juridisko personu maksātnespējas process ir veids, kā ar maksātnespējas procesa administratora palīdzību tiek likvidēts uzņēmums, kuram ir parādi, ko tas nevar samaksāt.

Uzņēmuma aktīvi (manta un prasījuma tiesības) tiek pārdoti un iegūtā nauda prioritātes kārtībā tiek sadalīta kreditoriem.

Juridiskās personas maksātnespējas process ir vienīgais un OBLIGĀTS risinājums, ja uzņēmumam ir parādi, ko tas nevar samaksāt, un nepastāv reālas iespējas samaksāt parādus vai vienoties ar kreditoriem par citiem parādu risinājumiem.

 

 

Kas ir tiesiskās aizsardzības process?

 

Tiesiskās aizsardzības process ir uzņēmuma izņēmuma tiesiskais stāvoklis:

  • kura laikā uzņēmums turpina darboties un ar kreditoru vairākuma piekrišanu veic dažādas darbības uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai (parasti sadala termiņos un atliek parādu samaksu), un 

  • kas neļauj uzņēmuma kreditoriem veikt parādu piedziņu un uzsākt maksātnespējas procesu.

 

 

Tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa mērķi

Juridiskās personas maksātnespējas procesa mērķis ir uzņēmuma aktīvu pārdošana un iegūtās naudas sadalīšana kreditoriem, pēc kā uzņēmums tiek pilnībā likvidēts.

Tiesiskās aizsardzības procesa mērķis ir palīdzēt uzņēmumam samaksāt tā parādus, izvairīties no maksātnespējas un turpināt darboties.

Uzņēmuma vadības darbības pārbaude

Juridiskās personas maksātnespējas procesā uzņēmuma vadības rīcību pēdējos piecos gados pārbauda administrators, kura viens no uzdevumiem ir pārliecināties, vai valdes loceklis ir rīkojies atbilstoši likumu prasībām un vai ir iespējams celt prasības pret valdes locekļiem.

Tiesiskās aizsardzības procesā uzņēmuma vadības rīcība netiek vērtēta.

Ja pastāv iespēja, ka maksātnespējas procesā pret valdes locekļiem vai īpašniekiem tiek celtas prasības, kuras nebūs iespējams apmaksāt, tiesiskās aizsardzības process var būt piemērotāks risinājums.

 

  

Uzņēmumam piederošās mantas pārdošana

Juridiskās personas maksātnespējas procesā tiek pārdoti visi uzņēmumam piederošie aktīvi (manta).

Tiesiskās aizsardzības procesā parasti uzņēmums saglabā savus aktīvus, lai gan pastāv iespēja tiesiskās aizsardzības procesa laikā pārdot visus vai daļu aktīvus, lai norēķinātos ar kreditoriem.

Ja uzņēmuma pieder aktīvi, kurus uzņēmums vēlas pats pārdot, vai uzņēmumam ir vērtīgi aktīvi, kuri ir nepieciešami turpmākai darbībai, tiesiskās aizsardzības process var būt piemērotāks risinājums nekā maksātnespēja.

  

  

Parādu samaksa

Maksātnespējas procesā uzņēmuma parādi tiek samaksāti tikai tik lielā apmērā, cik to ļauj par uzņēmuma mantas pārdošanu saņemtā nauda vai nauda, kas kuru administrators citā veidā iegūst maksātnespējas procesa laikā.

Turpretim tiesiskās aizsardzības procesā parasti uzņēmums samaksā lielāko daļu parādu divu līdz četru gadu laikā.

Ja uzņēmumam ir lieli parādi, ir vērts apsvērt, vai izdevīgāk nav uzsākt maksātnespējas procesu, kura laikā parādi tiks dzēsti, un dibināt jaunu uzņēmumu, nevis tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros samaksāt parādus.

  

 

Vai tiesiskās aizsardzības procesa laikā var uzsākt maksātnespējas procesu un otrādi?

Likums neaizliedz jebkurā brīdī pēc tiesiskās aizsardzības procesa laikā vai pēc tā uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu. Mēģinājums realizēt tiesiskās aizsardzības procesu pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas pat ir loģisks un saprātīgs solis.

Arī no maksātnespējas procesa var pāriet uz tiesiskās aizsardzības procesu, taču to izdarīt ir grūtāk, it īpaši tad, ja maksātnespējas process jau ir pasludināts (tiesa par to ir pieņēmusi spriedumu).

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Konfidenciāla un uzticama sākotnējā konsultācija par parādu problēmu juridiskiem risinājumiem. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs labprāt palīdzēsim.

bottom of page