top of page
19225.jpg

Tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošā persona

Tiesiskās aizsardzības procesā ir jāpiedalās tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošai personai, kurai šajā procesā ir noteikti pienākumi, tiesības un atbildība.

Ja vēlaties uzzināt, kas var būt par tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošo personu, kā viņu ieceļ un ko šī persona dara, lasiet tālāk.

Uzticama un konfidenciāla konsultācija par tiesiskās aizsardzības procesu

Ja jūsu uzņēmumam ir parādi un jūs meklējat risinājumu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Kas var būt par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu?

Par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu var būt:

 • tikai fiziska persona, kas ir reģistrējusies vai tai ir tiesības reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējai,

 • jebkura fiziska persona, uzraugošajai personai nav jābūt kādai konkrētai izglītībai vai profesijai, tai skaitā nav jābūt juristam vai administratoram,

 • tāda persona, uz kuru neattiecas Maksātnespējas likumā noteiktie ierobežojumi (nav administratīvi vai krimināltiesiski sodīta un nav atcelta no kāda amata pārkāpumu dēļ),

 • tāda persona, kas nav ieinteresētā persona attiecībā uz uzņēmumu (nav uzņēmuma dalībnieki, akcionāri, biedri, pārvaldes institūciju locekļi un viņu laulātie, radinieku un svaiņi līdz otrajai pakāpei, bijušie laulātie un viņu svaiņi vai radinieki, uzņēmuma prokūristi un komercpilvarnieki)

 

Kā tiek iecelta tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošā persona

Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu izvēlas uzņēmums un norāda viņu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā.

Uzņēmuma kreditori un tiesa, izsakot piekrišanu un apstiprinot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, vienlaicīgi piekrīt plānā norādītās personas iecelšanai par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu.

 

Kādi ir tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas pienākumi?

Tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas pienākumi ir:

 • pirms tiesiskās aizsardzības procesa lietas izskatīšanas tiesā dot atzinumu tiesai par to, vai tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns atbilst likumu noteikumiem un vai plāns ir izpildāms, kā arī atsevišķos gadījumos dot atzinumu, vai kreditora prasījums ir pirmsšķietami pamatots vai nepamatots,

 • tiesiskās aizsardzības procesa realizācijas laikā uzraudzīt, vai uzņēmums pilda tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

Tiesiskās aizsardzības procesa realizācijas laikā uzraugošās personas pienākumi ir:

 • informēt kreditorus par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izpildi,

 • saņemt sūtījumus uz savu plānā norādīto prakses vietas adresi un elektroniskā pasta adresi,

 • sniegt informāciju Maksātnespējas kontroles dienestam un kreditoriem pēc viņu pieprasījuma,

 • ievadīt informāciju Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā;

 • informēt kreditorus, ja uzņēmums ilgāk par 30 dienām nav izpildījis tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un nav sagatavojis plāna grozījumus, vai neievēro Maksātnespējas likumā noteiktos ierobežojumus.

 

Atlīdzība tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai

Tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas atlīdzība ir jānorāda tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā.

Tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošajai personai atlīdzību maksā kreditori, kuri ir atbalstījuši tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, ja vien nav starp kreditoriem nav panākta cita vienošanās.

VĒLATIES UZSĀKT TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESU?

Ja jums ir nepieciešams tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

bottom of page