top of page
document-40599_1280.png

Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums

Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums ir dokuments tiesai, ar kuru uzņēmums lūdz tiesu uzsākt tiesiskās aizsardzības procesa lietu.

Ja vēlaties uzzināt, kas jānorāda tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumā, kādi dokumenti tam jāpievieno, kā tiesa to izskata un kādas ir pieteikuma iesniegšanas sekas, lasiet tālāk.

Uzticama un konfidenciāla konsultācija par tiesiskās aizsardzības procesu

Ja jūsu uzņēmumam ir parādi un jūs meklējat risinājumu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Kāda informācija jānorāda tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumā un kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumā jānorāda:

 • apstākļi, kas pierāda, ka uzņēmumam ir tiesības uzsākt tiesiskās aizsardzības procesu (ka uzņēmums ir nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks),

 • vai uzņēmums pēdējā gada laikā nav ierosinājis tiesiskās aizsardzības procesa lietu un vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanai nepastāv šķēršļi,

 • uzņēmuma adrese, kas tam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.

Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumam ir jāpievieno:

 • dokumenti, kas apliecina finansiālās grūtības (to skaitā uzņēmuma bilance, kreditoru un debitoru saraksts),

 • dokuments, kas apliecina valsts nodevas 145 eiro apmērā samaksu,

 • dokuments, kas apliecina juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta samaksu (ja tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu iesniedz atkārtoti gada laikā).

 

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu uzsāk savādāk nekā parasto tiesiskās aizsardzības procesu (sk. Kā uzsākt ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu?)

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu ir jāiesniedz tiesai tikai pēc tam, kad ir izstrādāts un ar kreditoriem saskaņots tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns.

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumam ir jāpievieno arī tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns un pierādījumi, ka kreditori ir izteikuši piekrišanu plānam.

 

Kurā tiesā un kā ir jāiesniedz tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums?

Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums ir jāiesniedz tiesai pēc adreses, kas uzņēmumam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā.

Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu nevar sūtīt pa pastu, tas ir jānes tiesai personīgi, un tiesā tiek pārbaudīts iesniedzēja pilnvarojums un personība.

 

Kā tiesa izskata tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu?

Tiesa tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu izskata vienas dienas laikā, nerīkojot tiesas sēdi, un pieņem lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu.

Ja tiesa uzskata, ka nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai pieteikumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija, tā vienas dienas laikā pieņem lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma atstāšanu bez virzības, lēmumā norāda, kādus dokumentus ir jāiesniedz, vai kas ir jānorāda pieteikumā, un norāda, līdz kuram laikam šos trūkumus var novērst.

Kādas sekas rada tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšana?

Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšana nozīmē, ka tiesa pieņems lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu.

Tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanai ir šādas sekas:

 • uzņēmumam ir pienākums nekavējoties nosūtīt visiem kreditoriem uzņēmuma kreditoru sarakstu,

 • uzņēmumam ir pienākums 2 mēnešu laikā (šo termiņu ar kreditoru piekrišanu var pagarināt par 1 mēnesi) izstrādāt un saskaņot ar kreditoriem tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu,

 • ja uzņēmumam ir nodokļu parādi, plānu ir jāizstrādā un jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 10 dienu laikā no tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas,

 • tiesu izpildītāji un Valsts ieņēmumu dienests aptur parādu piedziņas darbības,

 • kreditori nevar uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu, bet ja kreditors ir jau iesniedzis maksātnespējas procesa pieteikumu, tiesa to neizskata,

 • tiek apturēts līgumsodu, nokavējuma naudas un daļēji arī procentu pieaugums.

 

Kā mēs varam palīdzēt?

Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums nav sarežģīts dokuments, tomēr tas ir tiesai adresēts dokuments, kuru ir jāsastāda atbilstoši vairākumu likumu prasībām, turklāt tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanai ir būtiskas sekas, tāpēc tiesiskās aizsardzības procesu nevajadzētu uzsākt bez pieredzējuša jurista palīdzības.

VĒLATIES UZSĀKT TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESU?

Ja jums ir nepieciešams tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

bottom of page