top of page
nodokļu parādu risinājumi

Nodokļu parādu risinājumi

Uzņēmumiem, kam ir finansiālas problēmas, bieži ir nodokļu parādi un Valsts ieņēmumu dienests ir lielākais vai vienīgais kreditors.

Ja vēlaties uzzināt, kādi ir nodokļu parādu risinājumi, un kāds ir piemērotākais nodokļu parādu risinājums, lasiet tālāk.

Vai nodokļu parādu maksājumus var sadalīt termiņos?

Nodokļu parādu samaksu var sadalīt termiņos, ja uzņēmums likumā noteiktajā termiņā Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz attiecīgu iesniegumu un atbilst likumā noteiktajām prasībām.

Termiņos var sadalīt:

 • Kārtējo nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņš nav nokavēts vairāk par 15 dienām;

 • Nokavētos nodokļu maksājumus, par kuriem Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu (ir “bloķēts” uzņēmuma konts), ja kopš lēmuma pieņemšanas nav pagājuši vairāk kā 6 mēneši.

Nodokļu parāda samaksu var sadalīt termiņos un reizēm arī atlikt tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros, neatkarīgi no tā, cik ilgs laiks ir pagājis kopš maksāšanas termiņa.

Vai nodokļu parādu maksājumus var sadalīt termiņos

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Konfidenciāla konsultācija par nodokļu parādu risinājumiem. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs varam palīdzēt.

Kā jārisina nodokļu parādu problēmas

Kā jārisina nodokļu parādu problēmas?

 

Valsts ieņēmumu dienests nav parasts kreditors, bet gan valsts iestāde, tāpēc vissekmīgāk atrisināt ar nodokļu parādiem saistītās problēmas var, ievērojot šādus noteikumus:

 • Nodokļu parādus nedrīkst ignorēt. Valsts ieņēmumu dienests ātrāk vai vēlāk kaut ko darīs, un uzņēmuma valde būs spiesta nodokļu parādu problēmas risināt.

 • Nodokļu parādu problēmas ir jārisina nekavējoties. Jo ātrāk uzņēmums sāk risināt savas finanšu problēmas, jo vairāk risinājumi ir iespējami, un labāk var sagatavoties katram risinājumam.

 • Risinājumi ir jāmeklē arī bezcerīgās situācijās. Ne vienmēr bezcerīga situācija tiešām ir bezcerīga. Arī tad, ja parādus nav iespējams samaksāt, valdes loceklim ir pienākums rīkoties – uzsākt maksātnespējas procesu. Taču arī maksātnespējas procesam labāk ir iepriekš sagatavoties un izdarīt to pareizi.  

 • Valsts ieņēmumu dienestam ir jāpiedāvā tikai likumā paredzētos risinājumus un likumā paredzētajos termiņos un kārtībā.  Nav jēgas piedāvāt VID citus risinājumus un vienošanās, ko likums tieši neparedz, lai cik arī izdevīgas šādas vienošanās nebūtu valstij, jo VID likums neļauj tādas slēgt.  

 • Nodokļu parādu risinājumi ir rūpīgi jāizvērtē. Katrs nodokļu parādu risinājums ir savādāks, katram ir savi nosacījumi, realizācijas termiņi, pozitīvās un negatīvās sekas, tāpēc ne katrs risinājums ir piemērots jebkuram uzņēmumam.

 • Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzamie dokumenti ir jāsagatavo pareizi un rūpīgi. Nepilnīgi un neatbilstoši likumam sagatavoti dokumenti ir pamats atteikumam, pat tad, ja uzņēmuma faktiskā situācija un finansiālais stāvoklis atļautu Valsts ieņēmumu dienestam noslēgt vienošanos vai piekrist tiesiskās aizsardzības procesam.

 

Nodokļu parādu samaksas atlikšana un sadalīšana termiņos

(1) Vienošanās par nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

 

Vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu parasti ir pirmais risinājums, ko uzņēmums izmanto.

Taču, lai varētu noslēgt šādu vienošanos, uzņēmumam ir jārīkojas ļoti ātri15 dienu laikā no nodokļa samaksas termiņa ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu un uzņēmuma saimnieciskās darbības pārskatu.

Termiņš, uz kuru var pagarināt nodokļa samaksu nav ilgs – tikai viens gads.

 

(2) Vienošanās par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi

Vienošanos par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi var noslēgt tikai pēc tam, kad Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu (kas parasti ietver uzņēmuma konta “bloķēšanu”).

Iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam var iesniegt sešu mēnešu laikā no lēmuma par piedziņu pieņemšanas dienas.

Vienošanos par noslēgt uz laiku līdz trim gadiem.

Taču, ja pirms tam uzņēmums ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu, bet nav pildījis parakstīto nodokļu samaksas grafiku, Valsts ieņēmumu dienests var atteikties vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos.

 

Tiesiskās aizsardzības process

 

Valsts ieņēmumu dienestam ir daudz “brīvākas rokas” attiecībā uz tiesiskās aizsardzības procesu nekā slēdzot vienošanos par nodokļu parādu samaksu, tāpēc vienoties ar Valsts ieņēmumu dienestu par tiesiskās aizsardzības procesa realizāciju ir iespējams arī tad, ja visi iepriekšējie mēģinājumi vienoties ir bijuši neveiksmīgi.

Tiesiskās aizsardzības process skar ne tikai nodokļu parādus, bet arī visus citus uzņēmuma parādus, tas ir daudz sarežģītāks un dārgāks process, to uzsāk un realizē ar tiesas lēmumu, un tam ir vairāk juridiskas un arī praktiskas sekas.

Tiesiskās aizsardzības procesu var ierosināt jebkurā brīdī, pat arī tad, kad ir uzsākts uzņēmuma maksātnespējas process.

 

Parādu samaksu šī procesa ietvaros var veikt divu gadu laikā (ko pēc procesa uzsākšanas var pagarināt vēl par diviem gadiem).

Tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros ir iespējams dzēst nodokļa parādu, taču praksē parasti Valsts ieņēmumu dienests atļauj pilnībā vai daļēji dzēst tikai nokavējuma naudu. 

 

Uzņēmuma darbības izbeigšana – juridiskās personas maksātnespējas process

 

Ja visi iepriekš minētie nodokļu parādu risinājumi nav izdevušies, vai arī jau sākumā ir skaidrs, ka uzņēmums parādus nevarēs samaksāt, vienīgais risinājums ir maksātnespējas process.

Atsevišķos gadījumos dažādu noilguma un citu termiņu dēļ maksātnespējas procesu ir izdevīgi uzsākt vēlāk un dažreiz izdevīgāk ir tiešām neko nedarīt, tomēr parasti kavēties ar maksātnespējas procesa uzsākšanu nav ieteicams, jo tas var radīt vairāk problēmas:

 

Kā izvēlēties piemērotāko nodokļu parādu risinājuma veidu?

Katrs nodokļu parādu risinājums ir savādāks, un arī katra uzņēmuma situācija ir atšķirīga, tāpēc pareizāko risinājumu var izvēlēties, tikai izvērtējot katra risinājuma pozitīvās un negatīvās puses:

 • Cik liels ieguvums ir no katra risinājuma (parādu samaksas atlikšanas termiņš, iespējas samazināt nokavējuma naudu vai apturēt to pieaugumu, iespējas pavisam atbrīvoties no parādiem)?

 • Kādas ir attiecīgā risinājuma izmaksas?

 • Kādas citas sekas, riskus un ierobežojumus katrs risinājums radīs uzņēmumam un uzņēmuma valdes locekļiem un īpašniekiem?

 • Vai uzņēmums varēs izpildīta attiecīgā risinājuma prasības?

 • Kādas ir attiecīgā risinājuma noteikumu nepildīšanas sekas?

 • Cik lielas iespējas ir iegūt nepieciešamās piekrišanas (iegūt Valsts ieņēmumu dienesta, bet tiesiskās aizsardzības procesa gadījumā arī citu kreditoru un tiesas piekrišanu attiecīgajam risinājumam)?

Nodokļu parādu samaksas atlikšana un sadalīšana termiņos
termiņa pagarināšana
Labprātīga izpilde
TAP
maksātnespēja
kā izvēlēties piemērotāko parādu risinājumu veidu

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA PAR NODOKĻU PARĀDU RISINĀJUMIEM?

Ja jūsu uzņēmums nevar samaksāt nodokļu parādus, un jūs vēlaties atrast piemērotāko risinājumu, mēs varam palīdzēt un sniegt atbildes uz visiem jūsu jautājumiem. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

bottom of page