top of page
question-mark-1019820_1280_edited_edited

Tiesiskās aizsardzības procesa negatīvās sekas un ierobežojumi

Tiesiskās aizsardzības process nodrošina daudzas priekšrocības un iespējas, kas palīdz risināt uzņēmuma parādu problēmas, taču tam ir arī negatīvas sekas un ierobežojumi.

Ja vēlaties uzzināt par tiesiskās aizsardzības procesa negatīvajām sekām, lasiet tālāk.

Uzticama un konfidenciāla konsultācija par tiesiskās aizsardzības procesu

Ja jūsu uzņēmumam ir parādi un jūs meklējat risinājumu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Tiesiskās aizsardzības process var ietekmēt uzņēmuma reputāciju

Negatīvā ietekme uz uzņēmuma reputāciju parasti ir tiesiskās aizsardzības procesa nozīmīgākais trūkums.

Par tiesiskās aizsardzības procesu ir jāinformē kreditori, un par to tiek izdarīts ieraksts Maksātnespējas reģistrā, kas ir visiem publiski pieejams internetā.

Tiesiskās aizsardzības process nav maksātnespēja, tomēr tā uzsākšana neapšaubāmi liecina, ka uzņēmumam ir finansiālas problēmas. Tas var ietekmēt uzņēmuma klientu, sadarbības partneru, piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju vēlmi sadarboties un pārdot uzņēmumam preces un sniegt pakalpojumus ar pēcapmaksu.

 

Tiesiskās aizsardzības process ir saistīts ar papildus izmaksām

Tiesiskās aizsardzības procesa izmaksas nav lielas, taču uzņēmumam, kuram ir finansiālas problēmas, ir jāapsver visas papildus izmaksas.

 

Lai uzsāktu tiesiskās aizsardzības procesu, ir jāiesniedz divi pieteikumi tiesai, un jāsagatavo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns un citi dokumenti, tāpēc parasti tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanā ir jārēķinās ar maksājumiem juristam visamaz pāris simtu eiro apmērā.

Par tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu ir jāmaksā arī valsts nodeva 145 eiro.

Tiesiskās aizsardzības procesu uzrauga tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona, un, lai gan tiesiskās aizsardzības procesa uzraugam nav daudz pienākumu, tomēr bez samaksas parasti neviens neuzņemas šos pienākumus.

 

Tiesiskās aizsardzības procesa laikā uzņēmuma darbību uzrauga tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona

Tiesiskās aizsardzības procesa laikā uzņēmumu vada valde, taču uzņēmuma darbību uzrauga (faktiski pārbauda, vai uzņēmums veic maksājumus kreditoriem un kārtējos maksājumus) tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošā persona.

Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugam ir tiesības prasīt uzņēmumam jebkuru informāciju un piekļūt jebkuriem uzņēmuma dokumentiem.

 

Tiesiskās aizsardzības procesa laikā uzņēmumam ir ierobežotas iespējas slēgt darījumus

Tiesiskās aizsardzības procesa laikā uzņēmums drīkst slēgt tikai tādus darījumus, kas ir paredzēti tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā, kas parasti ir uzņēmuma parastie darījumi.

Visiem citiem darījumiem, kas nav paredzēti tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā, ir nepieciešama tiesiskās aizsardzības procesa uzrauga atļauja.

 

Tiesiskās aizsardzības procesa laikā nedrīkst izmaksāt dividendes

Tiesiskās aizsardzības procesa laikā dividendes nedrīkst izmaksāt arī tad, ja uzņēmumam ir peļņa, un kreditoru parādu samaksas termiņš saskaņā ar tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nav iestājies. 

Uzņēmumam, kuram tiek realizēts tiesiskās aizsardzības process, visa peļņa ir jānovirza kreditoru prasījumu samaksai.

 

Pēc otrā neveiksmīgā maksātnespējas procesa ir obligāti jāuzsāk maksātnespēja

Likums nosaka, ka gadījumā, ja uzņēmumam viena gada laikā ir ierosinātas divas tiesiskās aizsardzības procesa lietas, un abas lietas ir beigušās nesekmīgi (kādu iemeslu dēļ nav pasludināta tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana), tiesa pēc savas iniciatīvas pasludina uzņēmuma maksātnespēju.

 

Uzņēmums nevar piedalīties valsts un pašvaldību iepirkumos, ja tas maksā nodokļu parādu saskaņā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu

Saskaņā ar publisko iepirkumu likumu uzņēmums, kuram ir nodokļu parādi, nevar piedalīties publiskajos iepirkumos. Arī tad, ja uzņēmums maksā nodokļu parādu saskaņā ar tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, tiek uzskatīts, ka uzņēmumam ir nesamaksāti nodokļu parādi.

Uzņēmums nedrīkst kavēt kārtējos maksājumus

Tiesiskās aizsardzības procesa laikā uzņēmums nedrīkst radīt jaunus parādus. Tiesiskās aizsardzības procesa norise nenozīmē, ka uzņēmums var nemaksāt kārtējos maksājumus, uz kuriem neattiecas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns.   

Ja uzņēmums ilgāk par diviem mēnešiem nevar samaksāt parādus, uzņēmuma valdei ir pienākums uzsākt juridiskās personas maksātnespējas procesu saskaņā ar Maksātnespējs likumu, kas nozīmē tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu.

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA PAR TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESU?

Ja tiesiskās aizsardzības process ir piemērots jūsu uzņēmuma parādu risinājums, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

bottom of page