maksātnespējas uzsākšanas priekšnoteikumi

Maksātnespējas procesa uzsākšanas priekšnoteikumi

Juridiskās personas maksātnespējas procesa galvenais priekšnoteikums ir parādu, kurus nav iespējams samaksāt, esamība.

Taču arī pats uzņēmums var uzsākt maksātnespējas procesu dažādi, un katram maksātnespējas procesa uzsākšanas veidam ir savas īpatnības un arī nedaudz atšķirīgi priekšnoteikumi.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Konfidenciāla un uzticama konsultācija par maksātnespējas procesa uzsākšanu. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs labprāt palīdzēsim.

Procesu var ierosināt pats uzņēmums, ja tas nevar samaksāt parādu

Maksātnespējas procesa uzsākšana ir vienkārša un lētāka, ja procesu ierosina pats uzņēmums.

Lai pats uzņēmums uzsāktu savu maksātnespējas procesu, pietiek, ka uzņēmumam ir parāds (vienalga cik lielā apmērā), ko tas ilgāk kā divus mēnešus pēc tā samaksas termiņa nav samaksājis, taču tas tiesai nav jāpierāda, pietiek vienīgi maksātnespējas procesa pieteikumā norādīt, ka uzņēmums nevar samaksāt savus parādus.

  

   

Procesu var ierosināt arī darbinieks, ja nav izmaksāta darba alga

Dažādu iemeslu dēļ, parasti tādēļ, ka pašam uzņēmumam vairs nav naudas, lai samaksātu maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas, maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedz arī darbinieks, visbiežāk pats valdes loceklis, kuram nav izmaksāta darba alga, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai kaitējuma atlīdzība (vienalga cik lielā apmērā) ilgāk kā divus mēnešus pēc izmaksai noteiktās dienas.

Uzņēmuma darbiniekam šādā gadījumā ir jāspēj tiesai pierādīt, ka viņam pienākas darba alga vai citi maksājumi.

   

  

Ja procesu ierosina kreditors, parādam jābūt ne mazākam kā 4268 eiro

Nereti uzņēmuma valdes locekļi un īpašnieki ir arī uzņēmuma kreditori, piemēram, tādēļ, ka viņi ir aizdevuši uzņēmumam savu naudu vai īpašniekiem nav izmaksātas dividendes. Šādos gadījumos var uzsākt maksātnespējas procesu, valdes loceklim vai īpašniekam iesniedzot tiesā savu kreditora maksātnespējas procesa pieteikumu pret uzņēmumu.

Ja pieteikumu iesniedz kreditors, parāda summa nedrīkst būt mazāka par 4268 eiro (ja uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība) vai 2134 eiro (ja uzņēmums ir personālsabiedrība, individuālais komersants vai ārvalstī reģistrēta persona, kas veic saimniecisko darbību).

Uzņēmuma kreditoram ir jāspēj pierādīt tiesai, ka viņam ir prasījuma tiesības un prasījuma apmērs ir ne mazāks kā likumā noteiktais.

VĒLATIES UZSĀKT JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU?

Konfidenciāla, uzticama un profesionāla juridiskā palīdzība maksātnespējas procesa uzsākšanā. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.