top of page
maksātnespējas procesa uzsākšana

Kā uzsākt maksātnespējas procesu?

Juridiskās personas maksātnespējas procesu var uzsākt dažādi, katram uzsākšans veidam ir atšķirīga procedūra,  priekšnoteikumi un sekas, tādēļ pirms procesa uzsākšanas ir vērts izvērtēt, kurš ir piemērotākais procesa uzsākšanas paņēmiens.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Konfidenciāla un uzticama juridiskā konsultācija par maksātnespējas procesa uzsākšanu. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs labprāt palīdzēsim.

Maksātnespējas procesa uzsākšana pēc paša uzņēmuma iniciatīvas

Vienkāršākais veids, kā uzsākt maksātnespējas procesu, ir pašam uzņēmumam savā vārdā iesniegt tiesā maksātnespējas pieteikumu. Šādam pieteikumam pat nevajag pievienot pierādījumus, lai tiesa to apmierinātu. 

  

  

Maksātnespējas procesa uzsākšana pēc kreditora iniciatīvas

Otrs, sarežģītāks un nedaudz dārgāks maksātnespējas procesa uzsākšanas veids ir, ja maksātnespējas pieteikumu tiesā iesniedz kreditors (kreditors var būt arī uzņēmuma valdes loceklis, īpašnieks vai darbinieks).

Šādam pieteikumam ir jāpievieno pierādījumi, ka kreditoram ir prasījuma tiesības pret uzņēmumu un kreditors vismaz 3 nedēļas pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā ir nosūtījis vai izsniedzis brīdinājumu uzņēmumam par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu.

  

  

Kā maksātnespējas procesa uzsākšanas veids ietekmē maksātnespējas procesu?

Juridiskās personas maksātnespējas procesa norise ir vienāda, neatkarīgi no tā, vai pieteikumu ir iesniedzis pats uzņēmums vai uzņēmuma kreditors. Vienīgā atšķirība ir tikai gadījumos, kad maksātnespējīgais uzņēmums ir “tukšs”, t.i., tam nav ne mantas, ko pārdot, ne naudas līdzekļi.

Ja pieteikumu ir iesniedzis pats uzņēmums, administrators savu atlīdzību – depozītu EUR 860,- - saņem uzreiz un neatkarīgi no jebkādiem citiem apstākļiem. Turpretī, ja maksātnespējas pieteikumu ir iesniedzis kreditors, administrators depozītu var saņemt tikai tad, ja viņš neturpina maksātnespējas procesu, lai celtu prasības. Ja maksātnespējas process tiek turpināts, maksātnespējas procesa depozītu kreditors saņem atpakaļ, un administrators atlīdzību saņem no naudas, ko viņš ir ieguvis maksātnespējas procesā.  

Risks nesaņemt savu atlīdzību administratoram reizēm ir pamudinājums neturpināt maksātnespējas procesu par saviem līdzekļiem un necelt prasības.

  

  

Cik izmaksā maksātnespējas procesa uzsākšana?

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu ir jāsamaksā depozīts EUR 860,-, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi EUR 3,20 līdz 4,70 un valsts nodeva EUR 350,- (ja maksātnespējas pieteikumu iesniedz kreditors) vai EUR 70,- (ja maksātnespējas pieteikumu iesniedz pats uzņēmums).

  

  

Juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikums tiesai

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ir jāsagatavo maksātnespējas procesa pieteikums (parādnieka maksātnespējas pieteikums vai kreditora maksātnespējas pieteikums) un to kopā ar nepieciešamajiem pierādījumiem ir jāiesniedz tiesā.

Pieteikumu tiesai parasti gatavo jurists vai advokāts. Civilprocess nav vienkāršs likums, kuru var jebkurš izlasīt un pats saprast, kas ir jādara. Civillietās nekādas konsultācijas vai padomus nedod arī tiesa, tāpēc, uzsākot maksātnespējas procesu, nevar iztikt bez jurista palīdzības.

  

  

Kā tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu?

Ja maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedz pats uzņēmums, process tiesā norit ātri un vienkārši:

  • tiesa tikai pārbauda, vai ir izpildītas visas formālās prasības – pieteikumā norādīts viss nepieciešamais, samaksāti maksājumi un pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarots iesniegt pieteikumu, 

  • tiesa tiesas sēdi nerīko un nevienu uz tiesu neaicina,

  • spriedumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu pasludina apmēram 10 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas tiesā.

Ja maksātnespējas procesu pieteikumu iesniedz kreditors, maksātnespējas procesa ierosināšanas ir nedaudz ilgāka:

  • proces aizņem līdz pat pusotru mēnesi,

  • tiesa par pieteikumu paziņo uzņēmumam un dod uzņēmumam laiku iesniegt paskaidrojumus un pierādījumus,

  • tiek rīkota tiesas sēde, uz kuru ir jāierodas gan pieteikuma iesniedzēja pārstāvim, gan uzņēmuma pārstāvim, uz šo tiesas sēdi var arī neiet, ja uzņēmums rakstiski paziņo tiesai, ka piekrīt maksātnespējas procesa pasludināšanai.

Tiesa uzsāk maksātnespējas procesu ar spriedumu, ar kuru ieceļ arī administratoru.

  

  

Kā uzsākt maksātnespējas procesu?

Visdrošāk ir ar jurista palīdzību izvērtēt un izlemt kā uzsākt maksātnespējas procesu, kā arī lūgt juristam sastādīt  maksātnespējas procesa pieteikumu  tiesai.

Lai gan maksātnespējas procesa uzsākšana nav sarežģīta, tomēr katra uzņēmuma situācija ir savādāka, tāpēc jurists nodrošinās, ka netiek palaistas garām juridiskas nianses un pieļautas kļūdas.

VĒLATIES UZSĀKT JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU?

Konfidenciāla, uzticama un profesionāla juridiskā palīdzība maksātnespējas procesa uzsākšanā. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

bottom of page