top of page

Ko darīt, lai kreditors nevarētu uzsākt maksātnespējas procesu?

ko darīt lai kreditors nevarētu uzsākt maksātnespēju
ko darīt lai kreditors nevarētu uzsākt maksātnespēju

Ja jūsu uzņēmums ir saņēmis kreditora brīdinājumu par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, tas ir nopietns drauds jūsu uzņēmumam, ko nekādā gadījumā nedrīkst ignorēt un cerēt, ka situācija nenonāks līdz tiesai. 

Ja jūsu uzņēmums ir saņēmis brīdinājumu, bet jums nav iespēju samaksāt parādu, mūsu ieteikums ir nekavējoties zvanīt mums, lai noskaidrotu, kāds ir labākais rīcības variants.  

Palīdzība ir viena zvana attālumā

 

Konfidenciāla un uzticama konsultācija par jūsu iespējām, ja kreditors draud uzsākt jūsu uzņēmuma maksātnespējas procesu. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925, lai vienotos par tikšanos.

Brīdinājumu nedrīkst ignorēt

Pirmais solis, ko kreditors sper, lai uzsāktu sava parādnieka maksātnespējas procesu,  ir brīdinājuma par nodomu iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu nosūtīšana parādniekam. Šo brīdinājumu ir jānosūta kā sūtījumu ar satura apliecinājumu uz parādnieka juridisko adresi. Brīdinājumu var izsniegt parādniekam arī ar notāra palīdzību. 

Tam, ka parādnieks neaiziet uz pastu pēc sūtījuma vai atsakās saņemt sūtījumu, nav juridiska nozīme, un tas nav veids, kā novērst maksātnespējas procesa uzsākšanu

Arī tad, ja trīs nedēļas pēc brīdinājuma nosūtīšanas kreditors nav iesniedzis tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu, par šo brīdinājumu nedrīkst aizmirst, jo kreditors pieteikumu tiesā var iesniegt arī vēlāk. 

 

Parāda samaksa

Vienkāršākais un drošākais veids kā izvairīties no maksātnespējas procesa uzsākšanas ir samaksāt kreditoram parādu. Lai nevarētu uzsākt maksātnespējas procesu, parādam ir jābūt mazākam kā 4268 eiro (ja uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība) vai mazākam par 2134 eiro (pārējiem uzņēmumiem).

Ja to nav iespējams izdarīt, lasiet tālāk, lai noskaidrotu, kādas ir citas iespējas, vai zvaniet mums, lai noskaidrotu, kāds ir piemērotākais risinājums. 

Vienošanās ar kreditoru

Kreditoram parasti neinteresē maksātnespējas procesa uzsākšana, bet gan parāda samaksa, tāpēc ar kreditoru bieži ir iespējams vienoties par parāda samaksu pa daļām vai par parāda samaksas atlikšanu, it īpaši, ja kreditoram tiek piedāvātas papildus garantijas vai nodrošinājums.

Vienoties ar kreditoru var gan tad, kad kreditors vēl nav iesniedzis maksātnespējas pieteikumu tiesā, gan tad, kad kreditors to jau ir iesniedzis  tiesā. Pēc tam, kad tiesa jau ir pieņēmusi spriedumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, ar parastu vienošanos ar kreditoru ir par maz -  ir jāuzsāk tiesiskās aizsardzības process

Tiesiskās aizsardzības process

Tiesiskās aizsardzības process ir ar kreditoru vairākuma un tiesas piekrišanu īstenots uzņēmuma izņēmuma tiesiskais stāvoklis, kas atļauj uzņēmumam atlikt parādu samaksu, daļēji dzēst parādus, vai īstenot citus pasākumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai, un vienlaicīgi neļauj kreditoriem veikt parādu piedziņu.

Tiesiskās aizsardzības procesu var ierosināt jebkurā brīdī. Pat tad, kad jau ir uzsākts maksātnespējas process, var uzsākt tiesiskās aizsardzības procesu (kā ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu).

Iebildumu celšana pret prasību

Izskatot maksātnespējas procesa pieteikumu, tiesa neizšķir strīdu par to, vai parāds ir maksājams vai nē. Gadījumā, ja starp kreditoru un parādnieku ir strīds, vai kreditoram ir tiesības saņemt naudu, maksātnespējas procesu nevar pasludināt un tiesai ir jānoraida maksātnespējas procesa pieteikumu. 

Iebildumus pret prasību ir jāceļ ļoti laicīgi, tiem ir jābūt pamatotiem, un iebildumi ir jāspēj pierādīt ar pierādījumiem (parasti dokumentiem). 

 

Gadījumā, ja kreditors jūsu uzņēmumam prasa samaksāt parādu, kuru jūs neatzīstat, un vienlaicīgi draud uzsākt maksātnespējas procesu, aizstāvēties pret šādu maksātnespējas pieteikumu ir jāgatavojas ļoti rūpīgi un ar jurista palīdzību.

NEPIECIEŠAMA STEIDZAMA PALĪDZĪBA?

Mēs varam nodrošināt uzticamu un profesionālu juridisko palīdzību tiesā un maksātnespējas procesā. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

bottom of page