top of page
parādu risinājumi

Kāds ir piemērotākais finansiālo problēmu risināšanas veids?

Juridisko personu parādu problēmu iemesli ir dažādi, uzņēmumu situācijas un īpašnieku un vadītāju iespējas un plāni ir dažādi, tāpēc attiecīgi katrā gadījumā ir viens vai vairāki piemērotākie risinājumi.

 

Ja jūsu uzņēmumam ir parādi, un vēlaties noskaidrot piemērotāko parādu risinājumu, šeit jūs atradīsiet īsu ieskatu par iespējamiem risinājumiem. 

Sarunas / mediācija / vienošanās

Vienošanās ar kreditoriem ir alternatīva  tiesiskās aizsardzības procesam  un maksātnespējas procesam. Ja ir iespējams panākt vienošanos ar kreditoriem par parādu samaksu, maksātnespējas process nav jāuzsāk.

Vienošanās ar kreditoriem ir vienkāršākais risinājums, ja juridiskai personai ir parādi, ko tā nevar samaksāt. Ar kreditoriem var vienoties par dažādiem risinājumiem, kas atļauj parādu samaksāt vēlāk, maksāt pakāpeniski vai pa daļām. Šādas vienošanās var paredzēt arī dažādas priekšrocības kreditoriem, piemēram, hipotēku, ķīlu vai galvojumu.

Prakse liecina, ka vieglāk šādas sarunas ir risināt, ja abām pusēm “pa vidu” ir trešā persona, kas kreditoram spēj izskaidrot parādnieka finansiālo situāciju un sekas, ja kreditors nebūs gatavs piekāpties. It īpaši svarīgi tas ir tad, ja sarunas apgrūtina emocijas – kreditors ir dusmīgs, apvainojies vai netic parādniekam.

Vēl vieglākas un produktīvākas sarunas starp kreditoru un parādnieku ir tad, ja sarunas notiek kā mediācijas process vai sarunās tiek izmantotas mediācijas metodes.

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA PAR PARĀDU RISINĀJUMIEM?

Ja jums ir jautājumi par parādu problēmu risinājumiem un valdes locekļu atbildību, jūs varat saņemt atbildes uz visiem jautājumiem. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Tiesiskās aizsardzības process (TAP)

 

Tiesiskās aizsardzības process nav obligāts. Tas ir alternatīva maksātnespējas procesam, jo likums nosaka, ka tiesa nevar lemt par maksātnespējas procesa uzsākšanu, ja tiesā ir iesniegts tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums.

Tiesiskās aizsardzības process ir uzņēmuma īpašs juridisks stāvoklis, kad ar vairākuma kreditoru piekrišanu un tiesas apstiprinājumu uzņēmums atliek parādu samaksu, dzēš daļu no parādiem vai veic citas darbības (pārdod vai ieķīlā mantu, piesaista papildus finansējumu, u.c.), un kas neļauj uzņēmuma kreditoriem veikt parādu piedziņu un prasīt uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu (sk. Kādas iespējas un priekšrocības nodrošina tiesiskās aizsardzības process?).

Tiesiskās aizsardzības process ir piemērots:

  • ja lielākā daļa kreditori (par pamatu ņemot kreditoru parādu apmēru, ne kreditoru skaitu) ir noskaņoti labvēlīgi un piekrīt tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanai,

  • ja uzņēmums spēj turpmāk darboties ar peļņu, no kā var segt parādus, vai uzņēmumam ir manta, ko pārdodot vai ieķīlājot var iegūt līdzekļus vismaz daļējai parādu samaksai.

Daudzu uzņēmumu vadītāji, kuriem ir nodokļu parādi, neizmanto tiesiskās aizsardzības procesu, jo ir pārliecināti, ka Valsts ieņēmumu dienests nedos tam savu piekrišanu. Taču situācija ir tieši pretēja – Valsts ieņēmumu dienests bieži pat labprātāk piekrīt tiesiskās aizsardzības procesam nekā citi kreditori.  

Vairāk par tiesiskās aizsardzības procesu var izlasīt šeit

   

   

Likvidācija

  

Likvidēt var tikai tādu juridisko personu, kam nav parādi, vai ir parādi, bet uzņēmums tos var samaksāt.

Likvidācija nav obligāta. Ja uzņēmums neveic saimniecisko darbību, bet tam nav parādu, uzņēmum nav jālikvidē.

Ja likvidē uzņēmumu, kuram ir parādi, no likvidatora pēc tam personīgi var piedzīt zaudējumu atlīdzību kreditoru parādu apmērā. Un nav svarīgi, vai kreditors ir iesniedzis savu kreditora prasījumu likvidācijas procesā vai nav. Uzņēmuma likvidatoram pēc grāmatvedībā esošajiem dokumentiem ir jānoskaidro visi kreditori, bet, ja visu kreditoru parādus nav iespējams samaksāt, ir jāuzsāk maksātnespējas process.

Likvidācija ir vienkāršs un lēts risinājums, tajā netiek iesaistītas citas personas, neviens nevērtē uzņēmuma darbību un nepārbauda iepriekš veiktos darījumus.

Atsevišķos gadījumos likvidāciju var izmantot arī tādi uzņēmumi, kuriem ir parādi, ko tie nevar samaksāt. Bet to var darīt tikai tad, ja kreditors piekrīt, ka viņam parāds netiks maksāts, t.i. ja kreditors atlaiž parādu. Likvidējamam uzņēmumam par to nav jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis. Piemēram, ja uzņēmumam ir viens kreditors – pats uzņēmuma īpašnieks, nekas neliedz šādu uzņēmumu likvidēt likvidācijas procesā, kas ir daudz lētāks risinājums nekā maksātnespējas process.

Vairāk par likvidāciju var izlasīt šeit.

   

   

Juridiskās personas maksātnespējas process

  

Juridiskās personas maksātnespējas process ir obligāts, ja uzņēmumam ir parādi, ko tas nevar samaksāt.

Ja uzņēmuma valdes loceklis neizpilda savu pienākumu uzsākt maksātnespējas procesu, viņu var saukt pie administratīvās atbildības, atņemt tiesības būt par valdes locekli citās sabiedrībās un piedzīt zaudējumu atlīdzību par savlaicīgu maksātnespējas procesa neuzsākšanu.

Maksātnespējas procesa uzsākšana izmaksā gandrīz 1000 eiro, process ir sarežģīts, un uzņēmuma iepriekšējo darbību un darījumus līdz pat pieciem gadiem atpakaļ pārbauda administrators. Administrators var celt arī prasības pret valdes locekļiem personīgi, ja viņi nav rīkojušies atbilstoši likumam un godprātīgi pret kreditoriem.

Neskatoties uz visām maksātnespējas negatīvajām sekām, tajos gadījumos, ja uzņēmuma vadība ir rīkojusies atbilstoši likumam, maksātnespējas process var būt finansiāli visizdevīgākais risinājums, jo tas atļauj nemaksāt parādus.

Vairāk par juridiskās personas maksātnespējas procesu var izlasīt šeit

   

  

Risinājums ir arī nedarīt neko

Nereti uzņēmumu valdes locekļi nerīkojas atbilstoši likuma prasībām un nedara neko, ja uzņēmumam ir parādi. Taču tad ir jārēķinās ar sekām – ja uzņēmumam ir arī nodokļu parādi, valdes locekļiem administratīvo pārkāpumu lietā par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu var uzlikt administratīvo sodu par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu līdz pat 1000 eiro un var uz laiku līdz trim gadiem aizliegt ieņemt valdes locekļa amatus citos uzņēmumos, piedzīt no viņiem zaudējumus maksātnespējas procesā par savlaicīgu maksātnespējas procesa neuzsākšanu (ja maksātnespējas procesu pēc kāda laika tomēr uzsāk).

Taču reizēm risks attaisnojas un ieguvumi ir lielāki nekā zaudējumi – uzņēmumu likvidē Uzņēmumu reģistrs pēc Valsts ieņēmumu dienesta ierosinājuma bez maksātnespējas procesa un reizēm neizbēgamajām prasībām pret valdes locekļiem maksātnespējas procesā.

Reizēm risks attaisnojas arī tādejādi, ka pa to laiku, kamēr netiek iesniegts maksātnespējas pieteikums, notek prasību celšanai paredzētais noilgums - pieci gadi prasību celšanai pret valdes locekļiem un trīs gadi darījumu atcelšanai.

   

  

Kā izvēlēties parādu problēmu risinājumu?

Nevienu no šiem risinājumiem nevajadzētu izvēlēties un realizēt bez pieredzējuša jurista palīdzības, jo katram risinājumam ir daudz juridisku nianšu un katrā konkrētajā gadījumā tam var būt savādākas sekas.

 

Jurists izskaidros katra risinājuma nianses, palīdzēs izvēlēties piemērotāko, ņemot vērā uzņēmuma individuālo situāciju, izskaidros sekas, palīdzēs sagatavoties risinājumam un sagatavos nepieciešamos dokumentus.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Konfidenciāla un uzticama sākotnējā konsultācija par parādu problēmu risinājumiem. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs labprāt palīdzēsim.

bottom of page