Closed restaurant.jpg

Krīzes skartie uzņēmumi varēs atlikt vai sadalīt termiņos nokavētos nodokļu maksājumus uz laiku līdz 3 gadiem

2020.gada marts

 

Covid-19 (Corona vīrusa) noteikto ierobežojumu dēļ daudzi uzņēmumi, lai gan pirms tam ir veiksmīgi strādājuši, pēkšņi ir nonākuši parādos, tai skaitā nodokļu parādos. Lai uzņēmumi varētu turpināt strādāt arī krīzes apstākļos un pēc tās beigām, likumā ir paredzēta iespēja atlikt nodokļu maksāšanu. 

2020.gada 20.martā Saeimas pieņemtais likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19” izplatību paredz, ka nodokļu maksātāji var prasīt  atlikt vai sadalīt termiņos līdz trīs gadiem nokavētos nodokļu maksājumus, un nokavētajam nodokļu maksājumam netiks aprēķināta nokavējuma nauda.

 

Kādus nodokļu parādus var atlikt vai sadalīt termiņos?

Ar likumu noteiktos atvieglojumus nokavēto nodokļu maksājumu samaksai var izmantot tikai:

  • uzņēmumi, kurus skārusi krīze sasitībā ar Covid-19 izplatību,

  • ja termiņa kavējums radies Covid-19 izplatības dēļ.

 

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem nodokļu maksātāji var prasīt nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu arī tad, ja par attiecīgajiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem uzņēmums jau ir noslēdzis vienošanos ar VID parastajā kārtībā, t.i., saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantu.

 

 

Nokavētos nodokļu maksājumus var atlikt vai sadalīt termiņos līdz 3 gadiem

 

Likumā nodokļu maksājumu atlikšana vai sadalīšana termiņos ir paredzēta līdz trīs gadiem, neko vairāk nekonkretizējot.

 

Taču likums nosaka, ka Ministru kabinets nosaka kritērijus un kārtību kā tiks piemērota nodokļu parādu maksājumu atlikšana vai sadalīšana termiņos, tāpēc visticamāk, ka Ministru kabineta noteikumos vai rīkojumos tiks noteikti konkrētāki noteikumi attiecībā uz nodokļu parādu atlikšanu vai sadalīšanu termiņos.

 

 

Nokavētos nodokļu maksājumus var arī atlikt, ne tikai sadalīt termiņos

 

Būtiskākā atšķirība no likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzētās nokavēto nodokļu maksājumu samaksas kārtības ir, ka nodokļu maksātāji saskaņā ar jauno likumu var ne tikai prasīt nodokļu maksājumus sadalīt termiņos, bet var arī atlikt nokavēto nodokļu maksāšanu.

 

Tas nozīmē, ka krīzes skarto nozaru uzņēmumi var vienoties ar VID ne tikai par ikmēneša maksājumiem bet var arī vienoties, ka uzņēmums kādu laiku nodokļu parādus nemaksā un uzsāk to maksāšanu vēlāk.

 

 

Par nokavētajiem nodokļu maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda

 

Atšķirībā no likumā “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantā paredzētās kārtības saskaņā ar jauno likumu par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalīšanu termiņos vai atlikšanu netiks aprēķināta nokavējuma nauda.

 

Taču, ja nodokļu maksātājs vienošanos nepildīs, nokavējuma naudu VID aprēķinās pilnā apmērā par visu iepriekšējo periodu.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Konfidenciāla un uzticama sākotnējā konsultācija par parādu problēmu risinājumiem. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs labprāt palīdzēsim.

Vairāk par parādu risinājumiem

Kāpēc par parādu problēmām jādomā savlaicīgi?

Tiesiskās aizsardzības process

Nodokļu parādu risinājumi

Kāds ir piemērotākais parādu risinājums?

Likvidācija

Juridiskās personas maksātnespējas process