face masks.jpg

Ārkārtējās situācijas dēļ kreditoriem ir aizliegts iesniegt tiesā maksātnespējas pieteikumus

2020.gada marts

 

Saeima 2020.gadā 20.martā pieņēma likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas stājās spēkā 22.martā, kurā ir paredzēti vairāki izņēmumi no likumiem un pasākumi, lai novērstu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos.

Viens no izņēmumiem ir noteikums, kas aizliedz kreditoriem iesniegt tiesā juridisko personu maksātnespējas procesa pieteikumus.

Laiks, kurā kreditoriem ir aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ir no 2020.gada 12.marta līdz 1.septembrim, t.i. aizliegumam ir noteikts atpakaļejošs datums. Tas nozīmē, ka arī tos maksātnespējas procesa pieteikumus, kas ir iesniegti tiesā sākot ar 2020.gada 12.martu tiesas nedrīkst izskatīt.

Taču Covid-19 izraisītās ekonomiskās problēmas nav iemesls, lai valdes locekļi nepildītu savu pienākumu uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu, ja uzņēmums nevar samaksāt savus parādus. Saeima nav noteikusi izņēmumus attiecībā uz valdes locekļu, likvidatoru vai tiesiskās aizsardzības procesa uzraugu pienākumu iesniegt tiesā juridiskās personas pieteikumu.

KONFIDENCIĀLA UN PROFESIONĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir nepieciešama juridiskā palīdzība finansiālo problēmu risināšanā vai juridiskās personas maksātnespējas procesā, rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Vairāk par parādu risinājumiem

Kāpēc par parādu problēmām jādomā savlaicīgi?

Tiesiskās aizsardzības process

Nodokļu parādu risinājumi

Kāds ir piemērotākais parādu risinājums?

Likvidācija

Juridiskās personas maksātnespējas process