top of page
covid-19-4908691_1920_edited.png

Covid-19 un juridisko personu maksātnespējas procesu uzsākšanas ierobežojumi

2020.gada 27.decembris

 

Lai atvieglotu to uzņēmumu stāvokli, kuri ir nonākuši finansiālās grūtībās Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ, likumos ir noteikti izņēmumi attiecībā uz maksātnespējas procesa uzsākšanu – līdz 2021.gada 1.martam kreditoriem ir aizliegts iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumus pret parādniekiem, bet parādniekiem nav pienākums uzsākt maksātnespējas procesu.

 

ĪSUMĀ:

   

- No 2020.gada 12.marta līdz 1.septembrim kreditoriem bija aizliegts iesniegts maksātnespējas procesa pieteikumus pret saviem parādniekiem.

   

- Kreditoriem ir aizliegts iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumus arī no 2020.gada 23.decembra līdz 2021.gada 1.martam.

  

- Parādniekiem nav pienākums no 2020.gada 23.decembra līdz 2021.gada 1.martam uzsākt maksātnespējas procesu.

  

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

No 2020.gada 12.marta līdz 1.septembrim kreditoriem bija aizliegts iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumus pret saviem parādniekiem

Likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā bija noteikts izņēmums no Maksātnespējas likuma – kreditoriem no 2020.gada 12.marta līdz 1.septembrim bija aizliegts iesniegt maksātnespējas pieteikumus par savu parādnieku atzīšanu par maksātnespējīgiem (sk. Kreditora maksātnespējas pieteikums).

 

Likumā nebija paredzēti izņēmumi attiecībā uz valdes locekļu, likvidatoru vai tiesiskās aizsardzības procesa uzraugu pienākumu iesniegt tiesā juridiskās personas pieteikumus (sk. Valdes locekļu civiltiesiskā atbildība par maksātnespējas procesa savlaicīgu neuzsākšanu).

 

 

Kreditoriem ir aizliegts iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumus arī no 2020.gada 23.decembrim līdz 2021.gada 1.martam

 

Saeima 2020.gada 18.decembrī pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas stājās spēkā 2020.gada 23.decembrī un kuros ir paredzēts, ka kreditoriem ir aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumus līdz 2021.gada 1.martam (sk. Kreditora maksātnespējas pieteikums).

 

 

Parādniekiem no 2020.gada 23.decembra līdz 2021.gada 1.martam nav pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma noteikumiem juridiskās personas valdei ir pienākums iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, ja uzņēmums ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš (sk. Valdes locekļu civiltiesiskā atbildība par maksātnespējas procesa savlaicīgu neuzsākšanu).

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 22.pantā ir paredzēts izņēmums no šī noteikuma, proti, laikā no 2020.gada 23.decembra līdz 2021.gada 1.martam uzņēmumam nav pienākums iesniegt tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu par sava uzņēmuma atzīšanu par maksātnespējīgu, ja uzņēmumam ir parādi, ko tas nevar samaksāt (sk. Parādnieka maksātnespējas pieteikums). Tomēr maksātnespējas pieteikums ir jāiesniedz, ja šie nesamaksātie parādi ir darba samaksas parāds darbiniekam vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds.

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA PAR PARĀDU RISINĀJUMIEM?

Ja jūsu uzņēmums nevar samaksāt parādus, un jūs vēlaties atrast piemērotāko risinājumu, mēs varam palīdzēt un sniegt atbildes uz visiem jūsu jautājumiem. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Vairāk par parādu risinājumiem

Kāpēc par parādu problēmām jādomā savlaicīgi?

Tiesiskās aizsardzības process

Nodokļu parādu risinājumi

Kāds ir piemērotākais parādu risinājums?

Likvidācija

Juridiskās personas maksātnespējas process

bottom of page