maksātnespējas izmaksas

Cik izmaksā juridiskās personas maksātnespējas process?

Juridiskās personas maksātnespējas process nav bez maksas un par to nemaksā arī valsts, tāpēc gan tam, kas uzsāk maksātnespējas procesu (pašam uzņēmumam vai kreditoram), gan uzņēmuma valdes locekļiem un reizēm arī īpašniekiem ir jārēķinās ar izdevumiem gan uzsākot maksātnespējas procesu, gan atsevišķos gadījumos arī tā laikā.  

Ja vēlaties uzzināt vairāk par juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksām, lasiet tālāk.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

  

Konfidenciāla un uzticama juridiskā konsultācija par maksātnespējas procesa uzsākšanu. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs labprāt palīdzēsim.

Maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas

Pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas (maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas tiesā), ir jāsamaksā:

  • depozīts divu minimālo mēnešalgu apmērā (860 eiro),

  • valsts nodeva 70 eiro (ja maksātnespējas procesu uzsāk pats uzņēmums) vai 350 eiro (ja procesu uzsāk kreditors),

  • ar lietas izskatīšanu saistītās izmaksas aptuveni 5 eiro.

Papildus obligātajiem maksājumiem, lai uzsāktu juridiskās personas maksātnespējas procesu, parasti ir jāmaksā arī juristam par palīdzību – konsultācijām un maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošanu.

Uzņēmumam noteiktos gadījumos ir pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu tiesai, taču kreditoram nav šāds pienākums, tāpēc kreditoram pirms uzsākt sava parādnieka maksātnespējas procesu, ir vērts izvērtēt, vai to ir lietderīgi darīt.

  

  

Valdes locekļa un īpašnieka izmaksas maksātnespējas procesa laikā

Saskaņā ar likumu noteikumiem maksātnespējas procesa laikā valdes loceklim vai īpašniekam papildus ne par ko nav jāmaksā.

Taču praksē notiek savādāk – valdes locekļiem un īpašniekiem bieži maksātnespējas procesa laikā rodas papildus izdevumi (sk. Kā uzņēmuma maksātnespēja ietekmē valdes locekļus?).

(1) Valdes locekļi maksātnespējas procesā tiek iecelti par parādnieka pārstāvjiem, un viņiem 10 dienu laikā pēc administratora pieprasījuma ir jānodod administratoram grāmatvedības dokumenti. Grāmatvedības dokumenti ir jānodod ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru ir jāsagatavo pašam valdes loceklim. Arī dokumentus ir vēlams nodot sagatavotus (sašūtus, sanumurētām lapām, un tml.). Grāmatvedības dokumentu nodošana un sagatavošana prasa papildus darbu un laiku, un ja šie dokumenti ir daudz, vai valdes loceklis pats šos dokumentus nevar sagatavot un nodot administratoram, valdes loceklim ir jāmaksā par palīdzību kādam, parasti grāmatvedim, kas šos dokumentus sagatavo un nodod administratoram.

(2) Valdes loceklim pēc administratora pieprasījuma ir pienākums sniegt administratoram informāciju. Ja administratora pieprasītā informācija un uzdotie jautājumi ir sarežģīti vai liecina, ka administrators vēlas celt tiesā prasības pret valdes locekļiem, ir nepieciešama jurista palīdzība, par ko ir papildus jāmaksā.

(3) Ievērojami papildus izdevumi valdes loceklim vai īpašniekam var rasties, ja maksātnespējas procesa laikā administrators ceļ prasības pret valdes locekli vai īpašnieku. Tādos gadījumos ir nepieciešama jurista palīdzība, par ko ir papildus jāmaksā, un, ja tiesa prasību apmierina, administrators to var nodot piedziņai tiesu izpildītājam.

(4) Maksātnespējas procesa laikā valdes locekļiem un īpašniekiem var rasties arī citi izdevumi, kas gan parasti notiek tikai tad, ja valdes loceklis vai īpašnieks nāk pretim administratoram un labprātīgi uzņemas segt daļu no maksātnespējas procesa izmaksām, piemēram, pats iesniedz uzņēmuma dokumentus glabāšanai arhīvā, piekrīt glabāt uzņēmuma mantu vai palīdz pārdot uzņēmuma mantu.

  

  

Kreditora izmaksas maksātnespējas procesa laikā

Kreditoram nav pienākums neko maksāt maksātnespējas procesa laikā.

Taču kreditoram atsevišķos gadījumos var būt izdevīgi finansēt maksātnespējas procesu, noslēdzot par to vienošanos ar administratoru, lai procesa laikā administrators varētu iegūt naudu kreditoru prasījumu segšanai, piemēram, piedzenot parādus, atceļot darījumus vai ceļot prasības tiesā pret valdes locekļiem un īpašniekiem.  Šādu vienošanos par finansēšanu var noslēgt tad, ja uzņēmumam pašam nav naudas vai mantas maksātnespējas procesa turpināšanai.

VĒLATIES UZSĀKT JURIDISKĀS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU?

Konfidenciāla, uzticama un profesionāla juridiskā palīdzība maksātnespējas procesa uzsākšanā. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.