chainlink-690503_1920.jpg

Tiesa piespriež trīs gadu cietumsodu valdes loceklim par uzņēmuma parādu nesamaksāšanu

2020.gada 2.maijs

 

Uzņēmuma maksātnespēja nav nekas patīkams ne uzņēmuma īpašniekiem, ne valdes locekļiem, ne arī uzņēmuma kreditoriem. Taču visbiežāk maksātnespēja nav valdes locekļa vaina, un bieži maksātnespēja rodas objektīvu, no valdes locekļu neatkarīgu iemeslu dēļ.

Taču krimināllietu tiesneši šim jautājumam pieiet ļoti vienkāršoti, proti, uzskata, ka nenorēķināšanās ar kreditoriem vien jau pierāda, ka uzņēmuma valdes loceklis naudu, ko uzņēmums nav samaksājis kreditoriem, ir paturējis sev. 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2020.gada 25.februārī lietā Nr. 11517054313 ir noteikusi reālu brīvības atņemšanu uz trīs gadiem uzņēmuma valdes loceklei, kuras uzņēmums nav samaksājis parādus kreditoriem, atzīstot viena parāda nesamaksāšanu par krāpšanu, bet otru par piesavināšanos.

No sprieduma izriet, ka uzņēmuma valdes locekle ir sniegusi paskaidrojumus, ka visi naudas līdzekļi un manta, kas ir iegūta uz attiecīgo darījumu pamata, ir nonākusi uzņēmuma rīcībā, un par to viņa arī ir iesniegusi pierādījumus. Tāpat no valdes locekles paskaidrojumiem izriet, ka uzņēmumam tajā laikā, kad vajadzēja attiecīgajiem kreditoriem izmaksāt naudu, bija finansiālas grūtības, kuras radīja no uzņēmuma un valdes locekles neatkarīgi apstākļi, un nauda kreditoriem nav samaksāta tāpēc, ka uzņēmumam pietrūka naudas visu parādu samaksai. Tomēr tiesa šos apstākļus vispār nav vērtējusi, vien norādījusi, ka tie nav “nozīmīgi no tiesību viedokļa”.

Spriedumā nav nevienas norādes par to, ka valdes locekle sev personīgi būtu ieguvusi no parādu nemaksāšanas naudu, mantu vai kādu citu labumu, kas ir nepieciešams nosacījumus, lai nodarījumu atzītu par krāpšanu vai piesavināšanos. Tiesa bez jebkādiem papildus pierādījumiem tikai no tā fakta vien, ka uzņēmums nav samaksājis parādu, izsecina, ka valdes locekle attiecīgo naudu, kas pienācās kreditoriem, ir saņēmusi pati personīgi sev.

Lai gan juridiski nevajadzētu būt nozīmei tam, vai uzņēmums ir uzsācis formālu maksātnespējas procesu, vai tam ir tikai faktiskā maksātnespēja (nepastāv iespēja samaksāt parādus, kuriem ir iestājies maksāšanas termiņš), tomēr ļoti iespējams, ka kriminālprocess nebūtu ierosināts un lieta nonākusi tiesā, ja uzņēmumam būtu uzsākts maksātnespējas process vai tiesiskās aizsardzības process, jo policija, prokuratūra un tiesa būtu uzskatījusi to kā pietiekošu pierādījumu tam, ka parādi netika samaksāti nevis tāpēc, ka valdes locekle naudu ir piesavinājusies, bet gan tāpēc, ka uzņēmumam ir finansiālas problēmas.

NEPIECIEŠAMA PALĪDZĪBA KRIMINĀLPROCESĀ?

Ja jūsu kreditori draud vērsties policijā vai jau ir uzsākts kriminālprocess saistībā ar jūsu uzņēmuma parādiem, rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925. Mēs varam palīdzēt.

Vairāk par parādu risinājumiem

Kāpēc par parādu problēmām jādomā savlaicīgi?

Tiesiskās aizsardzības process

Nodokļu parādu risinājumi

Kāds ir piemērotākais parādu risinājums?

Likvidācija

Juridiskās personas maksātnespējas process