top of page
job-4131482_1920.jpg

Tiesiskās aizsardzības procesa regulējuma izmaiņas saistībā ar Covid-19

2020.gada 6.aprīlis

 

Covid-19 (Corona vīrusa) izraisītā krīze daudzus uzņēmumus noliek izvēles priekšā – nesamaksāto parādu dēļ uzsākt maksātnespējas procesu vai mēģināt glābt uzņēmumu. Arī tiem uzņēmumiem, kuriem jau ir uzsākts tiesiskās aizsardzības process, krīzes dēļ rodas grūtības samaksāt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā paredzētos maksājumus.

Likumdevējs ir nācis pretī šādiem uzņēmumiem un ir paredzējis iespēju noteikt garāku tiesiskās aizsardzības procesa termiņu vai pagarināt uzsākto tiesiskās aizsardzības procesa termiņus līdz pat pieciem gadiem.

 

Kādus tiesiskās aizsardzības procesa termiņus paredzēja Maksātnespējas likums līdz šim?

Maksātnespējas likumā ir paredzēts, ka tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš ir divi gadi, un šo termiņu vēlāk, procesa īstenošanas laikā, var pagarināt vēl par diviem gadiem.

 

Ārkārtējās situācijas laikā un pusgadu pēc tās beigām tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu jau sākumā var paredzēt uz četriem gadiem

Ar grozījumiem likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”  4.aprīlī Saeima ir noteikusi, ka tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu jau uzreiz var noteikt četrus gadus.

Apstiprināt četru gadu tiesiskās aizsardzības procesa termiņu varēs tikai ārkārtējās situācijas laikā un vēl sešus mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Likums neprasa pierādīt, ka tieši Covid-19 radītās krīzes dēļ uzņēmumam ir nepieciešams noteikt četru gadu saistību dzēšanas procesa realizācijas termiņu.

 

Covid-19 izraisīto seku dēļ tiesiskās aizsardzības procesa termiņu var pagarināt līdz pat pieciem gadiem

Ja uzņēmums jau ir pagarinājis tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu realizācijas termiņu parastajā Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā no diviem līdz četriem gadiem, uzņēmums var trešo reizi pagarināt termiņu, tikai šoreiz par vienu gadu. Tas dod iespēju uzņēmumam maksāt parādus tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros līdz pat pieciem gadiem.

Taču, lai varētu pagarināt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu uz vienu papildus gadu, uzņēmumam ir jāpierāda, ka četros gados tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nevar izpildīt tieši dēļ negatīvajām sekām, ko ir radījusi Covid-19 izplatība.  

 

Ārkārtējā situācija ir īstais brīdis, lai uzsāktu tiesiskās aizsardzības procesu

Daudziem uzņēmumiem tiesiskās aizsardzības process nav piemērots parādu risinājums tieši tā īsā termiņa (2 gadu) dēļ. Parasti kreditori piekrīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam, ja uzņēmums ir gatavs procesa laikā samaksāt pamatparādu, taču ne visi uzņēmumi likumā noteikto divu gadu laikā to var izdarīt.

Šobrīd tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu var jau uzreiz paredzēt uz četriem gadiem, neskatoties uz to, vai parādi ir radušies Covid-19 izraisīto negatīvo seku dēļ vai citu iemeslu dēļ.

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA PAR TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESU?

Ja jūs apsverat izmantot tiesiskās aizsardzības procesu, jūs varat saņemt atbildes uz visiem jautājumiem. Mēs vienmēr labprāt palīdzēsim. Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Vairāk par parādu risinājumiem

Valdes locekļu un īpašnieku atbildība par parādiem

Kāpēc par parādu problēmām jādomā savlaicīgi?

Nodokļu parādu risinājumi

Kāds ir piemērotākais parādu risinājums?

Likvidācija

Juridiskās personas maksātnespējas process

bottom of page