Atbildība par naudu, kas saņemta no uzņēmuma bez pamata

atbildība par bez pamata saņemtu naudu

Uzņēmuma nauda nav valdes locekļu vai dalībnieku nauda. Ja valdes loceklis vai īpašnieks šo noteikumu nav ievērojis, un ar dokumentiem nevar pierādīt, ka viņa rīcībā esošā nauda ir iztērēta uzņēmuma vajadzībām, maksātnespējas procesā administrators šo naudu atprasīs.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par atbildību par bez pamata no uzņēmuma saņemto naudu, lasiet tālāk.  

KONFIDENCIĀLA UN PROFESIONĀLA PALĪDZĪBA VALDES LOCEKĻIEM

  

Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai izlemtu kā pareizi rīkoties, vai lai aizstāvētos pret administratora celtajām prasībām, rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.

Valdes loceklim jāpierāda, ka nauda ir iztērēta uzņēmuma vajadzībām

Administratoram pietiek pierādīt, ka valdes loceklis (vai cita persona) ir saņēmis naudu, bet valdes loceklim, ja viņš grib atbrīvoties no atbildības, ir jāpierāda, ka nauda ir iztērēta uzņēmuma vajadzībām. Ja valdes loceklis to nevar izdarīt, no viņa šo naudu administrators atprasīs.

Valdes locekļa uzdevumu pierādīt, ka nauda ir iztērēta uzņēmuma vajadzībām, ļoti apgrūtina tas, ka pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas administratoram ir jānodod visus uzņēmuma grāmatvedības dokumentus (sk. Valdes locekļu atbildība par grāmatvedības dokumentu nenodošanu maksātnespējas procesā). Pēc tam, kad valdes loceklis uzņēmuma grāmatvedības dokumentus ir nodevis administratoram, valdes loceklim vairs nav iespējas šiem dokumentiem piekļūt, pārbaudīt un pārliecināties, kādus dokumentus par naudas izlietojumu viņš ir nodevis administratoram un kādus nav. Taču tiesā ar apgalvojumiem, ka administratoram tika nodoti attaisnojuma dokumenti par naudas izlietošanu, ir par maz, tie nav pierādījumi.

 

Par naudas saņemšanu bez pamata no uzņēmuma  draud kriminālatbildība

Uzņēmuma nauda nav valdes locekļa vai dalībnieka nauda, pat, ja uzņēmums pilnībā pieder valdes loceklim vai dalībniekam. Valdes loceklim šī nauda ir tikai uzticēta.

Uzņēmuma naudas paņemšana un izlietošana savām personīgajām vajadzībām ir piesavināšanās, par ko ir paredzēta atbildība krimināllikumā. Atsevišķos gadījumos valdes locekļi ir notiesāti pat par pavisam nelielu naudas summu piesavināšanos (sk. Kriminālatbildība par uzņēmumu parādu nemaksāšanu).  

 

Administrators par naudas saņemšanu bez pamata var celt prasību pret valdes locekli par nerīkošanos kā krietnam un rūpīgam saimniekam

Ja valdes loceklis ir bez jebkāda pamata saņēmis naudu, vai bez jebkāda pamata ir nodevis uzņēmuma naudu citai personai, administrators var ne tikai celt prasību par nepamatoti saņemtās naudas atdošanu, bet arī celt prasību pret valdes locekli pamatojoties uz to, šāda rīcība nav krietna un rūpīga saimnieka rīcība (sk. Valdes locekļa atbildība par nerīkošanos kā krietnam un rūpīgam saimniekam).

Prasījumus, kas celti par naudas atdošanu, ir iespējams dzēst fiziskās personas maksātnespējas procesā, taču prasījumus, kas celti uz Komerclikuma 169.panta pamata (valdes loceklis nav rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks) fiziskās personas maksātnespējas procesā nevar dzēst.

Ko darīt?

Pirmais, kas valdes loceklim ir jāizdara, ir jāsakārto grāmatvedības dokumenti un jānoskaidro, vai saskaņā ar uzņēmuma grāmatvedības datiem nav tāda nauda, par kuras izlietojumu valdes loceklis nav atskaitījies.

Otrkārt, valdes loceklim ir vēlams tos dokumentus, kuri apliecina naudas izlietojumu, paturēt sev, bet administratoram nodot šo dokumentu kopijas. Tādā veidā valdes loceklis nodrošinās, ka viņa rīcībā paliek pierādījumi par naudas izlietojumu.

Treškārt, ja valdes loceklis vai īpašnieks ir saņēmis no uzņēmuma naudu, kuru nevar atgriezt, ir vērts noskaidrot, kā pareizāk šo naudu iegrāmatot uzņēmuma grāmatvedībā, un ko izdarīt, lai prasībām, ko maksātnespējas procesā cels administrators, būtu pēc iespējas mazāk sāpīgas finansiālās sekas.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

  

Konfidenciāla un uzticama konsultācija par valdes locekļu atbildību maksātnespējas procesā. Mēs varam palīdzēt.

  

Rakstiet juristi@companydebt.lv vai zvaniet uz telefonu 29161925.