top of page
arrow-686315_1920_edited_edited_edited_e

Ārpustiesas

tiesiskās aizsardzības process (ĀTAP)

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process atšķiras no parastā tiesiskās aizsardzības procesa tikai ar tā uzsākšanas veidu.

Atšķirības starp tiesiskās aizsardzības procesa un ārpustieas tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu

 

Tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšana notiek šādi:

 • uzņēmums iesniedz tiesā pieteikumu, tiesa pieņem lēmumu  par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu un par procesa uzsākšanu tiek izdarīts ieraksts Maksātnespējas reģistrā,

 • uzņēmums 2 līdz 3 mēnešu laikā (un ne ilgāk) izstrādā un saskaņo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu ar kreditoriem,

 • saskaņoto tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu uzņēmums iesniedz tiesai apstiprināšanai;

 • tiesa apstiprina tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un pieņem spriedumu par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu.

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšana norit šādi:

 • uzņēmums neierobežotu laika posmu izstrādā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un saskaņo to ar kreditoriem;

 • saskaņoto tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu uzņēmums iesniedz tiesai apstiprināšanai;

 • tiesa ierosina tiesiskās aizsardzības procesa lietu, apstiprina tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un pieņem spriedumu par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, par ko tiek izdarīts ieraksts Maksātnespējas reģistrā.

 

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa priekšrocības

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesam ir šādas priekšrocības:

 • nav ierobežots laiks, kurā izstrādāt un saskaņot ar kreditoriem tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu;

 • fakts par uzņēmuma vēlmi uzsākt tiesiskās aizsardzības procesu netiek padarīts publiski zināms (netiek izdarīts ieraksts Maksātnespējas reģistrā un par to uzreiz obligāti nav jāinformē visi kreditori);

 • ja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu neizdodas saskaņot, par to nav publiski zināms arī vēlāk, jo par to netiek izdarīts ieraksts Maksātnespējas reģistrā;

 • ja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu neizdodas saskaņot, pēc tam nav ierobežojumi uzsākt citu tiesiskās aizsardzības procesu,

 • Valsts ieņēmumu dienests un citi kreditori ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu var uztvert pozitīvāk, jo mazina aizdomas, ka šis process tiek izmantots tikai laika novilcināšanai.

 

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa trūkumi

Ārpustiesas tiesiskas aizsardzības procesam ir šādi trūkumi:

 • laikā, kamēr tiek izstrādāts un saskaņots tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, jebkurš no kreditoriem var veikt piedziņas darbības un uzsākt uzņēmuma maksātnespējas procesu, kā arī tiesu izpildītāji un Valsts ieņēmumu dienests var turpināt piedziņas darbības;

 • kreditori var neuztvert pietiekami nopietni uzņēmuma vēlmi uzsākt tiesiskās aizsardzības procesu un tāpēc nepiekrist plānam (ja ir tiesas lēmums, kreditori bieži uzskata, ka viņiem nav iespējas nepiekrist plānam);

 • uzņēmuma vēlme saskaņot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu kreditoriem var būt pamudinājums nekavējoties uzsākt parādu piedziņu vai iesniegt maksātnespējas pieteikumu, jo tā liecina par uzņēmuma finansiālajām problēmām.

 

Kad ir vērts uzsākt tieši ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu?

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu ir vienmēr vērts izmantot kā pirmo iespēju risināt finansiālas problēmas, ja vien uzņēmumam nav nepieciešams nekavējoties apturēt tiesu izpildītāju vai Valsts ieņēmumu dienesta piedziņas darbības, jo to ir vieglāk izdarīt un tam ir mazāk negatīvu seku nekā parastajam tiesiskās aizsardzības procesam, ko uzsāk parastajā kārtībā.

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšana neaizliedz jebkurā brīdī nepieciešamības gadījumā uzsākt formālu (parasto) tiesiskās aizsardzības procesu, iesniedzot tiesā tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu.

Uzticama un konfidenciāla konsultācija par tiesiskās aizsardzības procesu

Ja jūsu uzņēmumam ir parādi un jūs meklējat risinājumu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@companydebt.lv. Mēs varam palīdzēt. 

bottom of page